Adoracja w Wielki Piątek

Adoracja          Wielki Piątek i  Wielka Sobota

   

od  godz.   900 do 1000   –  Róża MB Różańcowej  – (Tajemnice  Radosne)

od  godz. 1000 do 1100    –  Róża MB Miłosierdzia  – (Tajemnice  Światła)

od  godz. 1100 do 1200   –  Róża MB Częstochowskiej – (Tajemnice Bolesne)

od  godz. 1200 do 1300   –  Róża Św. K. Boromeusza – (Tajemnice Chwalebne)

od  godz.1300 do 1400    –  Róża MB Śnieżnej – (Tajemnice  Radosne)

od  godz. 1400 do 1500   –  Wspólnota  Fiat Maryiae – (Tajemnice  Światła)

od  godz. 1500 do 1600   –  Róża MB Opiekunki Rodzin – (Tajemnice Bolesne)

od  godz. 1600 do 1700   –  Róża MB z Lourds – (Tajemnice Chwalebne)

od  godz. 1700 do 1800   –  Róża Św. Wincentego a Paulo – (Tajemnice  Radosne)