PODZIĘKOWANIA dla współpracowników Parafii.

Boże Narodzenie 2017/18

Podziękowania Duszpasterzy!

 

Jako proboszcz parafii, wraz ze współpracownikami, ks. Kamilem i ks. Eugeniuszem pragniemy podziękować tej grupie ludzi, bez których nie bylibyśmy w stanie przeżyć należycie tych świąt!

Dziękuję ministrantom, a przede wszystkim: Piotrowi Pawłowskiemu, Jakubowi Mazurkiewiczowi, Dawidowi Przybyszowi, Markowi i Pawłowi Leśniewskim, Kamilowi Pietrasowi za pomoc w ustawieniu szopki i dekoracji. P. Bogusławowi Gutowskiemu za pomoc w przygotowaniach i pracę kościelnego.

Paniom Beacie Rzewuskiej i Katarzynie Oksanicz dziękuję za wysprzątanie całego kościoła i przygotowanie go na święta.

Na ręce p. Burmistrza Dariusza Chmury składam podziękowania dla pracowników urzędu miasta i gminy.

Dziękuje p. Antoninie Oleksowej za jej pracę i czas poświęcony dla całej wspólnoty parafii.

Podziękowania dla Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Wołów, za tegoroczne choinki. Dziękuję p. Leśniczemu Wiesławowi Górskiemu i p. Zdzisławowi Kantorskiemu za przygotowanie choinek.

P. Markowi Boguckiemu i pracownikom firmy GLORIAN dziękuję za ogrom prac w przygotowanie całości wystroju kościoła, postawienie szopki, ustawienie choinek. W szczególności dziękuję p. Tadeuszowi Kubiakowi.

Dziękuję bardzo p. Sobolewskim właścicielom wołowskiego FARMERA za te wspaniałe świerki w doniczkach.

Na ręce Łukasza Stelmarczyka specjalne podziękowania dla całej rodziny za dekoracje kwiatowe i pomoc w ubieraniu kościoła.

Dziękuję p. Wiesławie i Andrzejowi Chrzanowskim z firmy BIUREX za przekazanie rzeczowych nagród dla dzieci biorących udział w roratach.

Dziękuję p. Markowi Tkaczowi za świeże sianko jakie znajduje się w obu szopkach.

P. Robertowi Mielcarkowi dziękuje za światła na choince i szopce przed kościołem.

Panom Bronisławowi Oraczewskiemu i Rajmundowi Grutkowskiemu, oraz pozostałym chłopakom rodziny Oraczewskich dziękuję za złożenie i postawienie szopki przed kościołem.

Dziękuję bardzo p. Teresie Zimnickiej naszej gospodyni za pranie i prasowanie obrusów kościelnych i bielizny liturgicznej. Panu Janowi Zimnickiemu składam wielkie dzięki za odnowienie figurek w naszej szopce. Prace restauratorskie trwały przez cały rok, ale efekt jest wspaniały.

Wszystkim za wszystko BÓG ZAPŁAĆ!!