TRIDUUM Paschalne – podziękowania

  1. Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości Triduum Paschalnego oraz uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, tym, którzy dekorowali kościół, zapewnili właściwą oprawę liturgiczną – składamy serdeczne Bóg zapłać.

W tym miejscu, wraz z księdzem Kamilem pragnęlibyśmy, z imienia wymienić i podziękować wołowskiej Policji za zabezpieczenie dróg na czas Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek. Panu Sebastianowi Kresali – Organiście i Służbie Liturgicznej – ministrantom za oprawę liturgiczną tych świąt, a także za pracę przy budowie Grobu Pańskiego i Kaplicy Adoracji. Pragnę wymienić tylko: Rafała Pietrasa, Jakuba Mazurkiewicza, p. Ryszardowi Brzezińskiemu za przygotowanie lektorów do czytania. Jestem wdzięczny, panu Bogusławowi Gutowskiemu oraz Łukaszowi Stelmarczykowi i pani Ewie, za ogrom pracy włożony w przygotowanie kościoła na Triduum. Dziękuję również Firmom i osobom prywatnym: Na wstępie na ręce P. Mariana Stelmarczyka gorące podziękowania dla całej rodziny za te wspaniałe bukiety kwiatów zdobiące nasz kościół – które są ich darem dla kościoła parafialnego. Firmie Farmer – rodzinie p. Sobolewskich, za kwiaty doniczkowe zdobiące kościół. Specjalnie gorące podziękowania dla p. Tosi Oleksowej.