ul. ks. Hugona Kołątaja 2,
56-100 Wołów

Msze Święte

Msza św. jest największym DAREM, jaki zostawił nam Zbawiciel. On sam ofiaruje się za swoich wyznawców. Spełnia się Pamiątka Wieczernika, uobecnia ofiara Jego Męki, śmierci i zmartwychwstania. Kapłan w imieniu Chrystusa modli się za lud, ofiaruje intencje polecone mu przez wiernych, a nasze pełne uczestnictwo we Mszy św. jest wtedy, gdy przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii św. Potrzeba zamawiania Mszy świętych to wyraz szukania Bożej pomocy, duchowego wsparcia, czy dążenia do skrócenia mąk czyśćcowych naszym zmarłym. Możemy zamawiać Msze św. za bliskie nam osoby. Są one zawsze najlepszym prezentem i darem serca, jaki możemy ofiarować drugiej osobie.
Bywa czasem, że nie bardzo potrafimy sformułować swoją intencję. Nie musimy pisać wielu słów. Pan Bóg doskonale wie czego nam potrzeba. Należy jednak określić swoje pragnienie choćby w jednym zdaniu.

Przykładowo podajemy wzory takich intencji:

• Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski
• Msza św. dziękczynno-błagalna o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże
• W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
• W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny
• Błagalna o nawrócenie z nałogu
• O uzdrowienie z ciężkiej choroby
• O nawrócenie i przemianę życia
• Przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć
• Msza św. wynagradzająca
• Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie
• O nawrócenie i dobrą spowiedź
• O pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu
• O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka
• O Bożą pomoc i opiekę Matki Najświętszej
• Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy
• W intencji Bogu wiadomej
• O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
• O szczęśliwą operację i zdrowie dla …
• O dobry wybór drogi życiowej,
• Za zmarłego śp. …
• Za zmarłych z rodziny …
• Za dusze w czyśćcu cierpiące

To tylko niektóre przykłady sformułowania intencji mszalnych.

Dodaj komentarz