ul. ks. Hugona Kołątaja 2,
56-100 Wołów

ODPUSTY W KOŚCIELE     Jan Paweł II, Audiencja Generalna — 29 września 1999 roku Dar odpustu   1. Omówimy dzisiaj temat ściśle związany z sakramentem pokuty i jednocześnie łączący się w sposób szczególny z obchodami Jubileuszu: myślę tutaj o darze odpustu, którego w roku jubileuszowym udziela się z wyjątkową hojnością, zgodnie z zaleceniami bulli […]

Read More »