Odpust – uroczystości św. Karola Boromeusza

We piątek 04 listopada przypada doroczna uroczystość odpustowa w naszej parafii. Suma odpustowa będzie odprawiona o godz. 18.30, a po niej odbędzie się Procesja Eucharystyczna. Sumie będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks. Krzysztof Żądło, pochodzący z Wołowa.

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAM!

W ten dzień poprzez uczestnictwo w tej uroczystej Mszy św. istnieje możliwość zyskania odpustu zupełnego! (pod zwykłymi warunkami)